Lapa ltd.

LAPA Ltd. ir Nīderlandes uzņēmums, kurš tika nodibināts 1991.gadā Rīgā. Mūsu mērķis – nodrošināt respektablas kuģniecības kompānijas ar Baltijas valstu, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas jūrniekiem. LAPA Ltd. piedāvā jūrniekiem darbu uz visu tipu kuģiem ar Starptautiskās Transporta Federācijas (ITF) standartiem atbilstošiem darba līgumiem

Mēs arī piedāvājam speciālistus/ekspertus kuģu komerciālajai un tehniskajai vadībai.

KĀ KOMPĀNIJA STRĀDĀ

Kompānija „LAPA Ltd.” ir licencēta Latvijas Jūras administrācijā kā personu iekārtošanas darbā uz kuģiem kompānija un mācību centrs.

Kompānijas „LAPA Ltd.” rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, aprīkojums un personāls, lai apmierinātu mūsu klientu prasības un sniegtu tiem augstākās kvalitātes pakalpojumus.

br

SERTIFIKĀTI

ISM un ISO 9000 standarti regulē Kvalitātes Vadības sistēmas un palīdz organizācijam nodrošināt ka viņas atbilst klientu un citu ieinteresētu dalībnieku prasībam. ISM un ISO 9000 sertifikācija palīdz mums ieņemt priekšrocību konkurencē vispasaules tirgū mūsu nozarē

PAKALPOJUMI

Mūsu kompānija piedavā pilnu sarakstu pakalpojumu, tādu ka atbilstoši kvalificētu un apmācītu jūrnieku atlase un nodarbinatība, algas uzskaite, apdrošināšana, kontrakti un vīzas.

MĀCĪBU CENTRS

Piedāvājam jūrniekiem starptautiskajā konvencijā STCW paredzētos, kā arī Latvijas Jūras administrācijas noteiktos kursus (ieskaitot GMDSS, Medicīniskā aprūpe, ECDIS, BRM, Kuģa manevrēšana un vadīšana, Kuģu mehāniķu un Kuģu vadītāju kvalifikācijas uzturēšana.

Recent Posts

Location