MTU

Marine Training Union ir sabiedriskā organizācija, kura bīja nodibināta lai:

-Izmantot dalībnieku pieredzi, zināšanas, ekspertīzi un jaunas idējas macību processa attistīšanai, kvalitātes, metožu un satura uzlabošanai priekš jūrnieku professionāla limeņa, apzināšanas un attieksmi prêt darbu pacelšanas;

– pacelt jūrniecības prestižu sabiedrībā visparēji piedaloties dažādos sabiedrīskos pasakumos, konkursos un reklāmas kampaņās un satikšanās;

– pacelt jūrniecības professiju prestīžu lai nodrošināt professionālo jūrnieku nomaiņu Austrumeiropā;

Recent Posts

Location

Address

31/1 Cesu Street,
4th Floor,
Riga, LV-1012
Phone: +371 67332887
Fax: +371 67830133
Email: lapa@lapa.lv