Archive for the New Courses Category

Ice Navigation Training Course

Ice Navigation Training Course

This training course is desigen for navigators and provides theoretical knowledge and practical skills related to sailing in ice. Practical exercises are conducted on a full mission navigational simulator that simulates sailing in different ice conditions and navigating in convoy lead by ice breakers. Duration: 2 days

Read more

Ship Handling Training Course

Ship Handling Training Course

Ship Handling Training Course for Masters and Chief Officers is designed in accordance with IMO Model Course 1.22 “Ship Simulator and Bridge Teamwork” and  Regulation II/2 of STCW Convention, Sections A-II/2, A-VIII/2 and B-V/a of STCW Code.

Read more

Kuģa manevrēšana un vadīšana

Kuģa manevrēšana un vadīšana

Mācību kursu programma ir paredzēta kapteiņiem un vecākiem stūrmaņiem un izstrādāta atbilstoši STCW konvencijas Kodeksa A-II/2 daļas A-VIII/2, B-VIII/2 sekciju prasībām un IMO paraugkursa 1.22 “Kuģa trenažieris un tiltiņa komandas darbs” rekomendācijām. Kursu ilgums: 4 – 5 dienas. Cena: 590 Ls (839 Euro). Izglītības programma apstiprināta Latvijas […]

Read more

Маневрирование и управление судном

Маневрирование и управление судном

Курс обучения для Капитанов и Старших Помощников разработан в соответствии с Правилом II/2 Конвенции STCW, Разделы A-II/2, A-VIII/2 и B-V/a STCW Кодекса и модельным курсом IMO 1.22 “Ship Simulator and Bridge Teamwork”. Продолжительность: 4 – 5 дней. Цена: 590 Ls (839 Euro). br Программа одобрена Морским Департаментом […]

Read more