Datorapmācība

Datorapmācības moduļu bibliotēka

Par cik datori kļūst vairāk pieejami un lietotājam draudzīgāki, to pielietošanas jomas kļūst plašākas un daudzveidīgākas. Par vienu no tādām datorsistēmu pielietošanas sfērām kļūst apmācība. Tādā veidā kuģniecības kompānijas, jūrniecības mācību iestādes un paši jūrnieki var veikt apmācību jebkurā sev izdevīgā laikā, neatkarīgi no pasniedzēja vai instruktora klātbūtnes.

Kuģa bibliotēku veido dažādi apmācības moduļi, kas var būt sagrupēti, veidojot dažāda veida jūrniecības mācību programmas. Kuģa bibliotēka ir ļoti interaktīva un dod apmācāmajam iespēju brīvi veikt apmācību ar sev vēlamo intensitāti.

Apmācības mērķi ir skaidri noteikti un apmācāmais var nekavējoties saņemt sava darba rezultāta novērtējumu atbildot uz jautājumiem programmas apguves procesā. Kuģa bibliotēka sākotnēji tika izveidota atbilstoši STCW 78/95 konvencijas minimālajām apmācības prasībām. Kuģa bibliotēkas uzdevums – paaugstināt apmācības dalībnieku prasmi līdz minimālajam jūrnieka kompetences pamatlīmenim.

Kompānijas „SEAGULL” kuģa bibliotēka

Bibliotēkas saturs

Kuģa bibliotēka sastāv no dažādiem CD-ROM diskiem, katrā diskā viens modulis

Kuģa bibliotēkas standarta apmācības moduļi, iekļauti mūsu bibliotēkā, sastāv no sekojošiem diskiem: