LATCREWCOMPASS

logo-1

 

 

Latvijas kruinga kompāniju asociācija, kā sabiedriska organizācija, tika nodibināta ar mērķi :

– koordinēt asociācijas biedru sabiedriskās un likumdošanas iniciatīvas;

– informēt sabiedrību par aktualitātēm jūrniecībā, kas ir saistītas ar jaunu tiesību aktu, kā arī vietējiem un starptautiskajiem noteikumu ieviešanu un izmaiņām, uc;

– organizēt seminārus un konferences, kas saistītas ar iepriekšminēto;

– konsolidēt spēkus, lai aizsargātu apkalpes komplektēšanas uzņēmumu un Latvijas jūrnieku intereses, sadarbībā ar citām jūrniecības organizācijām Latvijā un starptautiskajā līmenī;

– koordinēt un veicināt dažādu pasākumu organizēšanu , kuri saistīti ar sabiedrības intereses veicināšanu par jūrnieku profesiju un jūrniecības nozari.