Pakalpojumi

Pakalpojumi

• Atbilstoši apmācītu un kvalificētu kuģa virsnieku un ierindas jūrnieku izraudzīšanu un nolīgšanu;
• Mācību kursus – speciālā kvalifikācija;
• Jūrniecības angļu valodas kursus;
• Klientu darba algas aprēķinu;
• Jūrnieku apdrošināšanu;
• Kvalifikācijas dokumentu apstiprinājuma iesniegšanu – Norvēģijas Otrais reģistrs (NIS- The Norwegian International Ship Register), Lielbritānijas Jūras un • krasta Apsardzes aģentūra (MCA), Kipra, Malta, Singapūra, Libērija utt.
• Līgumu formalitātes;
• Vīzu formalitātes, pārbraucienu no/uz kuģi organizēšanu;
• Viesnīcu pakalpojumu organizēšanu;
• Vispārējo administrēšanu un kontroli;
• Drošības vadības sistēmas iekšējos auditus.