Vēsture

LAPA Ltd. ir Nīderlandes uzņēmums, kurš tika nodibināts 1991.gadā Rīgā. Mūsu mērķis – nodrošināt respektablas kuģniecības kompānijas ar Baltijas valstu, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas jūrniekiem. LAPA Ltd. piedāvā jūrniekiem darbu uz visu tipu kuģiem ar Starptautiskās Transporta Federācijas (ITF) standartiem atbilstošiem darba līgumiem.


LAPA Ltd. ir ilgstošas tradīcijas jūrnieku nodrošināšanā ar darbu un speciālajā apmācībā, tāpēc mūsu kompānijas rīcībā ir pietiekoši daudz augsti kvalificētu un pieredzējušu jūrnieku. Mēs esam izveidojuši labas sadarbības attiecības ar norvēģu, vācu un holandiešu kuģu īpašniekiem.

No 1995.gada LAPA Ltd. darbu uzrauga Klasifikācijas sabiedrība Det Norske Veritas (DNV) kopš Drošības un Kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas audita sekmīgas veikšanas.

LAPA Ltd. atbilst visiem TMSA, ISM un ISO standartiem.

Kompānija „LAPA Ltd.” ir licencēta Latvijas Jūras administrācijā kā personu iekārtošanas darbā uz kuģiem kompānija un mācību centrs.

Kompānijas „LAPA Ltd.” rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, aprīkojums un personāls, lai apmierinātu mūsu klientu prasības un sniegtu tiem augstākās kvalitātes pakalpojumus. Mēs nodrošinām savus klientus ar jūrniekiem, kas spējīgi strādāt daudznacionālās kuģu komandās.

Šobrīd mūsu jūrnieki strādā uz „LAPA Ltd.” klientu 150 kuģiem dažādās komplektācijās – individuāli, vecākie virsnieki, viss komandējošais sastāvs, visa kuģa komanda. Mēs esam noslēguši darba līgumus ar aptuveni 1300 jūrniekiem. Ap 630 jūrniekiem šobrīd atrodas jūrā, kamēr pārējie atpūšas krastā.

Jūrnieku nosūtīšana uz kuģiem, sakari un kontrole tiek nodrošināti ar spēcīgas programmatūras palīdzību. Kompānija izmanto speciāli radītu datorsistēmu. Nepieciešamā informācija par katru jūrnieku nepārtraukti tiek atjaunota un reģistrēta. Mēs esam gatavi Jums piedāvāt augsti kvalificētus un labi apmācītus jūrniekus.

 

Nekavējieties sazināties ar mums!